Makale Başlığı: Thales ve Felsefesi

Thales ve Felsefesi

Yazar: Hakan • Eklenme Tarihi: 09.11.2005 • Görüntüleme: 5.480

Özet:
Batı Felsefesinin ilk filozofu. .Ö. 6. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Thales`te, felsefe bakımından önem taşiyan husus, onun `Neyin var olduğu`, `Neyin gerçek olduğu` ya da `Neyin gerçekten var olduğu` sorusu üzerinde düşünmüş olmasından kaynaklanır.

Kelimeler:
Thales, Felsefe

M.Ö. 6. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Thales''te, felsefe bakımından önem taşiyan husus, onun ''Neyin var olduğu'', ''Neyin gerçek olduğu'' ya da ''Neyin gerçekten var olduğu'' sorusu üzerinde düşünmüş olmasından kaynaklanır. O doğada var olan şeylerin tüketici bir listesini yapmayı amaçlamamış, fakat şeylerin varlığa gelmeleri ve daha sonra da yok olup gitmeleri olgusundan etkilenmiştir. ''Neyin var olduğu'' sorusunu yanıtlamanın en önemli yolu, onun gözünde birlik ile çokluk ya da görünüş ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi doyurucu bir biçimde ifade edebilmekten geçmiştir. O, buna göre, gözle görünen bireysel varlıkların ve değişmelerin oluşturduğu kaosun, çoklugun gerisinde akılla anlaşilabilir, kalıcı ve sürekli bir gerçekliğin var olduğuna inanmıştır. Thales, çoklugun kendisinden türediği, çoklugun gerisindeki bu birliğin ''su'' olduğunu öne sürmüştür.
Kendisinden önceki felsefenin bir anlamda tarihini yazmış olan Yunan filozofu Aristoteles, Thales''i bu sonuca, herşeyin sıvı bir varlıktan beslendiği, sıcağın da sudan türeyip, suyla beslendiği, herşeyin tohumunun nemli bir yapıda olduğu gözleminin götürdüğünü belirtir. Yine, Thales''in Akdeniz''i aşarak, Mısır''a yapmış olduğu seyahatler, suyun insan yaşamı üzerindeki önemi ve değerini ona göstermiş olabilir. Thales''i arkhenin su olduğu sonucuna götüren nedenler ne olursa olsun, onu felsefe tarihinde ilk filozof olarak önemli kılan şey, verdiği yanıttan çok, sorduğu sorudur. Buna göre, o varlığın ya da dünyanın nihai ve en yüksek doğasının ne olduğu sorusunu sormuş olduğu için önemlidir.