Sözlük Sanat Terimleri Sözlüğü Tüm Terimler
Tüm Terimler
A tipi renkli film

3400 derece K ışığına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel adı.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 387

Abadi kâğıt

Ham ipekten yapılan bir kağıt türüdür. Dut ağacı elyafından yapılanları da vardır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 426

Abaküs

Antik sütun başlıklarının en üstünde bulunan taş levhaya verilen ad.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 446

Aberasyon

Görüntü bozulması

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 662

Abide

Eski dilde anıt.

Önemli bir olay yada kişi – kişileri anmak, ilke, düşünce ve ideali yüceltmek için konuyla ilgili yere yapılan ve çevreye egemen bir konuma yerleştirilen yazıt, sütun, heykel ya da mimari yapıtlardır.

Bakınız: Anıt

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 368

Abir

Mürekkebe katılan koku verici madde.

Yaygınlıkla Beyaz Sandal, Sümbül Kökü, İğde Çiçekleri, Turunç, Kırmızı Gül, Narenciye otları ile bir miktar dövülmüş Misk karışımıdır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 410

Abstre sanat - Abstract art

Soyut Sanat veya Abstract art

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 548

Açık kompozisyon

Resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi. Kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış biçimidir.

Açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerini resim düzlemi içine sığdırmayı amaçlamaz. Tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğ...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 348

Adjunktıon

Eklenti. Kolaj, akümülasyon ve asamblajı da kapsayan bir sanat tekniğidir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 360

Afiş

Bir ürün, olay veya düşünce amacıyla yapılan, görsel öğelerle (yazı, resim) oluşan vitrin veya duvar resmi. En eski afiş tasarlayan sanatçı Lautrec‘tir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 354

Afterimaj

Bir imgeye bir süre baktıktan sonra göz sinirlerinin bu imgeyi ilk imgeden sonra bakılan imgeye taşıyarak oluşturduğu görsel olguyu tanımlamak için kullanılan terim.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 358

Agrandisman

Agrandisman kelimesi Türkçe'de "büyüme, irileşme" anlamına gelir. Aslen Fransızca olan bu kelime, fotoğrafçılıkta, fotoğrafı büyütme işlemi olarak kullanılır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 21.08.2023 15:00:53 • Görüntüleme: 424

Ağaç baskı

Bu baskı tipinde, kalıp olarak düzgün yüzeyli ağaç, oyma ve kazımaya elverişli muşambalar (Linolyum / Linol baskı) kullanılır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 328

Air-brush

Grafik sanatlarında kullanılan ve kompresörden faydalanılarak püskürtme tarzı renkli çalışmaya denir. Genellikle illüstrasyon çalışmalarında kullanılır. Bilgisayarla grafik tasarımında da programlar içinde kullanılır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 540

Ajitasyon

Fotoğrafçılıkta, kimyasal işlemler sırasında, duyarlı yüzeye sürekli olarak bozulmamış banyonun temas etmesini sağlayan yöntem; Bu yöntem özellikle film ve kağıtların geliştirme banyosunda bulundukları sırada ve saptama banyosunun (tespit banyosu ya da fix) ilk birkaç dakikasında çok önemlidir. Üretici firmaların bu konudaki uyarılarına aynen uyulmalıdır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 21.08.2023 15:04:50 • Görüntüleme: 334