Makaleler
21. Yüzyılda Sanat Eğitimi

Ülkemizin içinde bulunduğu güç koşullardan başarıyla çıkabilmesinin temel şartlarından biri çağın gerçeğine ters düşmeyen eğitim kalitesidir. Aslında; Türkiye`nin temel problemi, ehil kadroların yetiştirilmesi ve korunmasıdır. Şu sıralarda yaşadığımız başlıca sıkıntılara özetle bakarsak, karşımıza şöyle bir iç karartıcı tablo çıkmaktadır

Yazar: Prof. Dr. Tayfun Akkaya • Eklenme Tarihi: 17.03.2011 16:49:50 • Görüntüleme: 9.867

Acı ve Sanat

Bu yazı, öncelikle ‘acı’nın kökenini, felsefe ve psikolojideki yerini inceler; bireysel acının sanatçının yaratma sürecindeki rolünü irdeler. Bu sebeple Sanat Tarihi’ndeki büyük bunalımların ve yıkımların yaşandığı dönemler ve belirli sanatçılar, psikolojik ve sosyolojik bir bakış açısıyla yeniden ele alınır.

Yazar: Yrd. Doç. Cemile Kaptan • Eklenme Tarihi: 01.12.2014 23:36:17 • Görüntüleme: 10.186

Ad ve Yorum

Yalnız sorunların değil, kimi zaman yanıtların da karşılığını bulmakta enikonu güçlük çekeriz; unutulmuş ya da var olmayan sorulara verilmiş yanıtlardır bunlar. Bu bağlamda, başlığın herhangi bir sanat yapıtı için ne ölçüde bağlayıcı nitelik taşıdığı sorusunu birlikte irdelemeye çalışalım.

Yazar: Mehmet Ergüven • Eklenme Tarihi: 28.01.2010 02:11:02 • Görüntüleme: 5.746

Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat

Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” düşüncesiyle her şeyin bir gösteriye dönüştüğünü ve sanatsal ifadenin kişisel bir deneyim olarak insanlara ‘durumlar’ yaşatacağını düşünmüştür...

Yazar: Yrd. Doç. Engin Ümer • Eklenme Tarihi: 29.12.2016 18:21:20 • Görüntüleme: 5.641

Ahmet Güneştekin’in Eserlerinde "Otantik Arkaizm"

Resimde derinlikten yüzeye geçişin aşamaları, Batı’nın modernizmi irdeleyici bir bakışla ele aldığı kübizmden kaynaklanıyor, ancak o akımın getirdiği yorum biçimiyle sınırlı kalmıyor...

Yazar: Prof. Dr. Kaya Özsezgin • Eklenme Tarihi: 17.04.2014 12:02:41 • Görüntüleme: 5.684

Aktütün Bize Ne Anlatıyor - 4

Türkiye, terör konusunda da, ekonomide de son kozlarını oynamaktadır. Türkiye, yüz yıl sonra yeniden, tarihî bir dönemece girmiştir ve bu süreç daha öncekiler gibi sıradan yöntemlerle atlatılamaz.

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 08.10.2008 14:10:48 • Görüntüleme: 4.901

Aktütün Bize Ne Anlatıyor - 1

Hep dedik, yine diyoruz: Teröristi dağda arayan zihniyetin bir sonucudur bu. Terörle değil de teröristle mücadele etmenin bedelidir bu. Kim yapıyor bu hatayı? Yanlışı nerede yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz?

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 05.10.2008 01:05:15 • Görüntüleme: 4.723

Aktütün Bize Ne Anlatıyor - 2

Olay gecesi, TV haberlerini izliyoruz. Uzun süredir tekrar eden ama artık iyice kuşku uyandırmaya başlayan bir medya söylemi var: “terör örgütünün çirkin yüzü”. Demek ki bu örgütün bir de güzel yüzü var(!).

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 06.10.2008 03:45:24 • Görüntüleme: 4.552

Aktütün Bize Ne Anlatıyor - 3

Gerçekten de Aktütün Karakolu’nun halâ korunamaması ilginçtir fakat bırakın Türk Ordusu’nu dünyanın en sıradan ordusu bile böyle bir hataya düşmeyecek kadar olgundur. Mesele, hükümetlerin ve medyanın baskılarından bir an olsun kurtulabilmektedir. Asker, o anı beklemektedir.

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 07.10.2008 18:29:44 • Görüntüleme: 4.546

Albert Camus’nun Ölümü Üzerine

Altı ay önce, dün bile, "Ne yapacak?" diye soruluyordu. Saygı duymak gereken karşıtlıklarla yaralanmış bir halde, geçici bir süre için sessizliği seçmişti. Ama, ağır ağır geçen ve seçtiğine bağlı kalan ender insanlardan olduğu için, sessizliğin sonu beklenebilirdi.

Yazar: Jean Paul Sartre • Eklenme Tarihi: 06.10.2006 01:09:15 • Görüntüleme: 5.342