. . .
Sanat Teorisi
  Ana sayfa >> Makaleler >> Tüm Makaleler

Tüm Makaleler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ganita Belgeseli Üzerine Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 02.09.2006 15:52:59 • Görüntüleme: 2.785
Hani İstanbul’un Bab-ı-âli’si var ya; Trabzon’un kültür toplantıları da Ganita’da yapılırdı. Orada devrimci olunur, orada şiir yazmaya başlanır, orada gülünür ve yine orada ağlanırdı.

Gaspar David Friedrich Ve Dağdaki Haç Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Şule Nurengin Beksaç • Eklenme Tarihi: 08.11.2005 16:29:35 • Görüntüleme: 4.867
vücut gözünü, görüntüyü önce ruhsal gözünle görebilmek için kapat. Sonra dışardan içeriye aldığın diğerlerini etkilesin diye karanlıkta gördüğün şeyi ışığa çıkart

Geleneksel Tiyatromuzun Penceresinden... Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Dr. Gıyasettin AYTAŞ • Eklenme Tarihi: 28.04.2006 11:13:49 • Görüntüleme: 4.174
Geleneksel Türk tiyatrosunu, gelişim çizgisi içerisinde iki ana başlık altında toplandığını görüyoruz:

Gelenekten Yararlanmak Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Mustafa Miyasoğlu • Eklenme Tarihi: 13.01.2008 16:40:20 • Görüntüleme: 2.631
Bir söz sanatı olarak ortaya çıkan edebiyat, sanatçının gerçeğiyle toplumun gerçeği birbiriyle buluştuğu anda doğru ifadesini bulur ve kültürel değerlerle bütünleşirse, tabii bir görev ifâ etmiş olur. Edebiyatın malzemesi de muhatabı da insandır.

Genç Sanatçıların Teknoloji Hayranlığı ve Geleceğin Sanatına Dair İp Uçları Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Yrd.Doç. Devabil Kara • Eklenme Tarihi: 15.08.2009 20:10:06 • Görüntüleme: 1.895
Makineler ve makine ürünlerinin insanın yaşamına girmesi ile oluşan yeni kültür, yarattığı karmaşıklık ile insanın görme biçimini pek çok engel ile karşı karşıya getirdi. Makineler çalışan hareketli ünitelerdir. Onları yalnızca dış görünüşleri ile anlamaya çalışarak kavramak mümkün değildir.

Geometrik Biçimlendirilen Resimlerde Sert Kenar ve Renk Alanı Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Yrd. Doç. Benan Çokokumu • Eklenme Tarihi: 31.05.2015 14:21:20 • Görüntüleme: 2.434
Yirminci yüzyıl Sanatı’nın içinde, güzellik kaygısı taşıyan veya doğa görüntülerinden oluşturulmuş yapıtlar, yerlerini tamamen olmasa da düşünsel endişeler taşıyan ve çeşitli söylemler içeren yapıtlara bırakmıştır. Geometrik forma dayalı biçimlemeler, resim sanatının kendi geleneğinde 20. yy başlarında bir biçim devrimi yapmalarının yanı sıra yeni bir düşünüş ve kavrayışı da getirdikleri gözlemlenmiştir.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ve Felsefesi Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Hakan • Eklenme Tarihi: 09.11.2005 19:46:32 • Görüntüleme: 4.631
Büyük bir sistem kurarak, Kant`ın imkansız olduğunu söylediği şeyi gerçekleştirmiş, yani rasyonel bir metafizik kurmuş olan ünlü Alman filozofu. 1770-1831 yılları arasında yaşamış olan Hegel`in temel eserleri...

Gerçeküstücülük, Rene Magritte’den Jerry Uelsmann’a Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Halil İbrahim Türker - Benan Çokokumuş • Eklenme Tarihi: 09.11.2014 14:29:53 • Görüntüleme: 3.980
Gerçeküstücü resim ve gerçeküstü fotoğraf alanında sunulan sanatsal üretimler, gerçeküstücü sanat akımı ile olan benzerlikleriyle ayrıcalıklı bir sanat dalıdır. Bu bağlamda günümüz bazı gerçeküstü dijital fotoğraf sanat üretimleri özellikle Jerry Uelsmann, Maggie Taylor ve charly Franklin’in, eserlerinin gerçeküstücü sanatçı Rene Magritte’in yapıtları üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmış;...

Gılgamış Destanı Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Çeviren: Muzaffer Ramazanoğlu • Eklenme Tarihi: 19.07.2014 23:04:36 • Görüntüleme: 1.920
Nipur’da Assurbanipal’ın kitaplığında ve Etilerin başkenti Boğazköy’de ele geçen Gılgamış destanı, eski doğu dünyasında yüzyıllarca tanınmış, her yerde yankılar uyandırmış, insanlığın ilk yazın örneklerinden biridir.

Goran Bregovic (1950-) Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 20.07.2007 14:35:52 • Görüntüleme: 4.050
16 yaşındayken konservatuardaki klasik keman eğitimini bırakarak Yugoslovya`nın en başarılı gruplarından sayılan "White Button" (bijelo dugme, beyaz düğme) isimli bir rock grubu kurdu.

Gönül kuşlarım Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Hakkı Yalçın • Eklenme Tarihi: 13.02.2005 14:46:47 • Görüntüleme: 1.740
Aşk gençliğimdi, sevdalar orta yaşım. Cebimde yorgun şarkılar taşırım, gözlerimde üzüm bağları.

Görsel İmgeler Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: I.A. Richards • Eklenme Tarihi: 24.03.2007 16:49:03 • Görüntüleme: 3.125
Bundan sonra, imgelem’in, özellikle de görsel imgelemin şiirsel okumadaki yeriyle ilgili güçlükler gelmektedir. Bunlar kısmen bizim görselleştirme ve öteki duyulardan imge üretme yeteneğimizin son derece farklı oluşu gibi kaçınılmaz bir olgudan kaynaklanmaktadır.

Görsel Sanatlar ve Tedavi (Terapi) Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Bülent Salderay • Eklenme Tarihi: 15.03.2014 15:05:56 • Görüntüleme: 2.961
Bu araştırmada, görsel sanatlar ve tedavi kavramlarının tanımlamasının yapılması, tarihsel gelişim süreci içerisinde görsel sanatlar ve sağlık alanlarının birbiri ile olan bağı, toplumsal yapı içerisinde görsel sanatlar ve sağlık alanlarının kaynaşması, görsel sanatların tedavi boyutunda kullanılması, görsel sanatların hastalar ve engellilere yönelik tedavi boyutunda kullanılması konuları ele alınarak değerlendirilmiştir...

Guernica Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Rasim Soylu / Hürriyetim • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 20:01:45 • Görüntüleme: 2.890
Yıl 1937 İspanya`da bir ihtilalle yönetime el koyan General Franco’nun anlaştığı Alman uçakları (Condor Lejyonu) Guernica kasabasını bombaladılar. Bu henüz başlamamış olan 2.Dünya Savaşı nın habercisiydi.

Gustave Courbet (1819-1877) Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Dr. Mehmet Üstünipek • Eklenme Tarihi: 10.01.2006 16:51:24 • Görüntüleme: 5.348
İlkelerimden kıl payı olsun sapmadan, vicdanıma bir an olsun yalan söylemeden, birisinin hoşuna gitmek veya kolay satabilmek için bir karış tuval olsun boyamadan, hep yalnızca kendi sanatımla yaşamımı kazanacağımı umut ediyorum.

Sayfalar:

<< 1 2 >>

Ana sayfa | Makaleler

Aç

Haftanın Yazısı: CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat

EN İYİ MAKALELERrss

Makaleler bölümündeki en iyi 5 içerik.
Eser Analiz Yöntemleri
Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ...
Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edileme...
Sokrates ve Felsefesi
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon’un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları...
Altın Oran
“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastla...
Barok Dönem Cenovalı Ressamlar
İtalya’nın kuzey batısında, liman kenti olan Cenova (İ.Ö.218) Romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. Cenova aynı zamanda İtalya’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı durumundadı...

SON 5 MAKALE  rss

CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat
Soyut dışavurumcular, 1940’ların sonlarında ortaya çıktılar ve New York’u sanat dünyasının merkezi olarak kabul ettirdiler. Ancak kimileri onların, Soğuk Savaş Dönemi’nde Amerikan casuslarının piyonları olduklarını ...
Renk Teorisine Tarihsel Bir Bakış
Tarih boyunca uygarlıklar, renk teorilerini etraflarındaki dünyayı tanımlamak ve renkleri nasıl gördüğümüzü anlamak için geliştirmişlerdir. Ancak, ilk kez Aristoteles’in fikirleri renk teorisyenleri arasında daha ço...
Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa e...
Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” dü...

Navigasyon

Galeri
Üye/Ziyater
  • . Aktif üye sayısı (0)
  • . Aktif ziyaretçiler (21)
  • . Kayıtlı üye sayısı (1128)
  • . Yeni Üyelik
Açılış sayfası yap Sayfa basina git