. . .
Sanat Teorisi
  Ana sayfa >> Makaleler >> Tüm Makaleler

Tüm Makaleler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bahar ve Kelebekler Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Ömer Seyfettin / (Genç Kalemler dergisi, c:II, 1326/1911, sayı: 26) • Eklenme Tarihi: 14.03.2005 01:33:24 • Görüntüleme: 2.267
Küçük salonun fes renginde kalın, ağır perdeli penceresinden dışarı muhteşem, parlak bir suluboya levhası gibi görünüyordu. Saf mavi bir sema...

Balthus (1908-2001) Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Radikal-21/02/2001-H. Bülent Kahraman • Eklenme Tarihi: 25.02.2005 20:11:57 • Görüntüleme: 2.418
Balthus, 29 Şubat 1908 tarihinde bir sanatçı ailenin çocuğu olarak Paris’te doğdu. Balthus’un ilk yayınlanmış çalışması, Mitsou adlı kaybolan kedisiyle ilgili 40 çizimden oluşan bir koleksiyondu.

Barok Dönem Cenovalı Heykeltraşlar Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 09.01.2011 01:14:58 • Görüntüleme: 4.822
Barok Üslup, heykel uygulamalarında hareketin görüntüsünden uzaklaşıp yaşayan hareketin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Barok Üslup eğemenliğinde yapılan heykellerde yaşayan hareketin ortaya çıkmasını sağlayan iki temel özellik vardır; bunlardan ilki “açık form” anlayışıdır. İkincisi ise, hem figür biçimlenmesinde hem de diğer unsurların biçimlenmesinde temel oluşturan S ve C kıvrımlarıdır.

Barok Dönem Cenovalı Ressamlar Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 06.07.2005 23:49:49 • Görüntüleme: 21.312
İtalya’nın kuzey batısında, liman kenti olan Cenova (İ.Ö.218) Romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. Cenova aynı zamanda İtalya’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı durumundadır.

Roma’da gelişen Barok üslup, ana kaynağını dinsel yenileşmeden ve Rönesans sanatçıları arasındaki klasiğe karşı gelişen tepkiden bulmuştur.Basının Kurnaz Tavrı Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Doğu Perinçek • Eklenme Tarihi: 31.03.2007 10:43:33 • Görüntüleme: 1.572
Türk milliyetçiliğini iflah olmaz ilan etmek, ancak emperyalizm cephesinden yapılabilecek bir iştir ve bugün daha da anlamlıdır. Bu başlıklar ve haberler, tarihi yeniden yazamamış, Türk milliyetçiliği ile Ermeni milliyetçiliğini eşitleyememiştir

Batı Resim Sanatında Yıkanma Teması Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Solmaz Bunulday • Eklenme Tarihi: 31.01.2010 13:18:05 • Görüntüleme: 4.140
İlk çağlarda suların tanrısal özellik taşıyan birer varlık olarak kabul edildiği uygarlıkların var olduğunu bİliyoruz. Bu dönemde "su" hem temizleyen, arındıran hem de başlangıç ve son noktası olarak kabul edilendi.

Batı resminin özelliklerinin Osmanlı’ya girişi Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Nalan Yılmaz • Eklenme Tarihi: 24.05.2005 15:44:17 • Görüntüleme: 4.320
Osmanlı İmparatorluğunun Batı’ya açıldığı,Avrupa ülkeleri ile siyasal ve ekonomik ilişkiler içinde olduğu 18.yüzyılda Batı resminin özellikleri de Osmanlı’ya girmeye başlamıştı. Lale Devri ile birlikte saraya pek çok Batı eşyası giriyordu

Batıda Heykelcilik Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 17.02.2009 21:19:08 • Görüntüleme: 2.716
Ege uygarlığı, Ege Denizini çevreleyen bölgede İO y. 3500`den İÖ y. 1000`e değin süren tarihöncesi Tunç Çağı kültürlerinin genel adıdır. Girit`teki Minos kültürünü, Kyklad Adalanndaki Kyklad kültürünü ve Yunanistan anakarasındaki Hela-dik kültürü içerir. Bu üç kültürün her biri de İlk, Orta ve Son Tunç çağlan olarak sınıf-landınlabilir.

Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Prof. Dr. Deniz Bayav • Eklenme Tarihi: 22.02.2017 18:05:06 • Görüntüleme: 2.629
Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa edilen Cumhuriyetin, resim alanının gelişiminde ve değişimde önemli görevler üstlenmişlerdir. Dönemin zorluklarına rağmen üreten sanatçılar kendilerini geliştirmek üzere batıya gitmişler ve yurt dışı sanat eğitimini deneyimlemişlerdir...

Bavulları hep toplu durmalı insanın... Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Can Dündar • Eklenme Tarihi: 22.02.2005 00:15:18 • Görüntüleme: 2.214
Bavulları hep toplu durmalı insanın...

Bir gün telefonların hiç çalmayabileceği hesaplanmalı...

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 23.02.2006 11:37:58 • Görüntüleme: 3.222
ressam,şair,yazar...Batı sanatı en kapsamlı araştıran Türk ressamı...Doğu sanatına hak ettiği kıymeti veren ilk Türk sanatçısı...

Benedetto Croce’de Estetik’in Bir Bilgi Problemi Olarak Temellendirilmesi Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: İsmail Tunalı • Eklenme Tarihi: 30.08.2006 20:35:13 • Görüntüleme: 2.830
Estetik fenomeni, ya da sanat fenomenini oldum olası bir bilgi problemi olarak ele alan düşünürlere rastlanır. Bunlara göre, este­tik ya da sanat olayı insan ile nesneler dünyası arasında meydana gelen bir tür bilgi olaydır.

Bilimsel Sanat / Sanatsal Bilim Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Dr. Sibel Kılıç • Eklenme Tarihi: 29.04.2014 12:09:40 • Görüntüleme: 2.194
Bilim ve sanatın, “iki içinde bir, bir içinde iki” (Yin-Yang) döngüsel yapı oluşumu içerisinde, birbirlerinin tabiatlarına, ağırlıklı olarak tam bağımlı yapılarının ortaya konmak istendiği bu çalışma, mevcut kültür teorilerinin kritiği üzerine şekillenmektedir. Geleneksel kültür teorilerinde, bilim ve sanat çoğunlukla, yapısal ve kuramsal olarak, bağımsız bir şekilde açıklanmaktaysa da, bu iki disiplinin, birbirlerinin doğal yapıları içerisinde önemli ölçüde mevcudiyetleri söz konusudur.

Bir Bayram Günü Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Derya Uzun • Eklenme Tarihi: 20.12.2007 16:36:09 • Görüntüleme: 1.826
Bir bayram günü daha başladı....

Bir Garrip Soruşturma Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 27.09.2008 23:29:08 • Görüntüleme: 1.674
Karar…

Adı geçen sanıklar, bahsedilen eylemleri gerçekleştirerek sömürüye, gericiliğe, zulme ve haksızlığa karşı koymak, özgür bir ülke için mücadele etmek, sermayenin değil Hakk’ın yanında olmak ve en önemlisi de ülkelerini karşılıksız sevmek suçundan…

Sayfalar:

<< 1 2 >>

Ana sayfa | Makaleler

Aç

Haftanın Yazısı: CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat

EN İYİ MAKALELERrss

Makaleler bölümündeki en iyi 5 içerik.
Eser Analiz Yöntemleri
Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ...
Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edileme...
Sokrates ve Felsefesi
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon’un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları...
Altın Oran
“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastla...
Barok Dönem Cenovalı Ressamlar
İtalya’nın kuzey batısında, liman kenti olan Cenova (İ.Ö.218) Romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. Cenova aynı zamanda İtalya’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı durumundadı...

SON 5 MAKALE  rss

CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat
Soyut dışavurumcular, 1940’ların sonlarında ortaya çıktılar ve New York’u sanat dünyasının merkezi olarak kabul ettirdiler. Ancak kimileri onların, Soğuk Savaş Dönemi’nde Amerikan casuslarının piyonları olduklarını ...
Renk Teorisine Tarihsel Bir Bakış
Tarih boyunca uygarlıklar, renk teorilerini etraflarındaki dünyayı tanımlamak ve renkleri nasıl gördüğümüzü anlamak için geliştirmişlerdir. Ancak, ilk kez Aristoteles’in fikirleri renk teorisyenleri arasında daha ço...
Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa e...
Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” dü...

Navigasyon

Galeri
Üye/Ziyater
  • . Aktif üye sayısı (0)
  • . Aktif ziyaretçiler (26)
  • . Kayıtlı üye sayısı (1128)
  • . Yeni Üyelik
Açılış sayfası yap Sayfa basina git