. . .
Sanat Teorisi
  Ana sayfa >> Makaleler >> Tüm Makaleler

Tüm Makaleler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

İbn Sina (980-1037) Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 13.03.2005 21:26:31 • Görüntüleme: 2.463
Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn Sînâ (980-1037) matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları ve astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir.

İbrahim Çallı (1882-1960) Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 11.09.2005 00:59:54 • Görüntüleme: 8.097
1914 kuşağı ressamları arasında bu gruba adını veren İbrahim Çallı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resim alanında batı anlayışına yönelik bir sürece girmesinde önemli itici güçlerden birisi olmuştur. Çalışmalarının tümünde Avrupa’nın izlenimcilik akımının kurallarını sıkı sıkıya uygulamaktan öte, kendine özgü bir karakter sergilemiştir.

İlhan Berk (1918-2008) Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 15.02.2005 14:20:11 • Görüntüleme: 2.139
1918 yilinda Manisa’da dogdu.

İlkçağdan Modernizme: Bilim, Sanat ve Felsefe Buluşmaları Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Z. Arda, H. Şahin ve S. Büyükkol • Eklenme Tarihi: 07.04.2014 14:55:38 • Görüntüleme: 1.290
Bu çalışma 25-27 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya’da 28 Ülkenin katılımıyla düzenlenen “ International Conference on New Trends in Education – ICONTE – 2013 ”da sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Doç. Dr. Zuhal Arda, Öğr. Gör.Dr. Hikmet Şahin, Öğ. Gör. Dr. Semih Büyükkol...

İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Arzu Uysal • Eklenme Tarihi: 22.03.2014 13:08:47 • Görüntüleme: 1.931
Sanat eğitimi, bireylerin sanat ve kültür alanlarında yetiştirilip, bilinçlendirilme çabasıdır. Kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla verilen sanat eğitimi kimi zaman sadece plastik sanatları, kimi zaman da diğer sanat dallarını da içerisine alır. Sanat eğitimi süreci uygulamalı çalışmaları da içerdiğinden dolayı yaratıcılığı etkilediği bilinmektedir...

İmaj Değil, İmge Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Oğuz Demiralp • Eklenme Tarihi: 24.03.2007 17:38:47 • Görüntüleme: 3.303
Geçenlerde önemli bir gazetenin ilk sayfasında “Herşey imaj” gibisinden bir “manşet” atılmıştı. “Önemli olan ne, nasıl olduğun değil nasıl göründüğün, insanların seni nasıl bildiğidir” demek istenmişti. Böylece çağımız kültürünün kısa bir tanımı da yapılmıştı. İki açıdan ilgimi çekti bu “mesaj”...

İmge-Gerçeklik ve Fotoğraf Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Dr. Birsel Matara • Eklenme Tarihi: 30.08.2006 20:21:21 • Görüntüleme: 3.089
Doğal gerçeklik, insanın dışında, insandan-bilinçten bağımsız olarak varolan somut ve nesnel bir gerçekliktir. Gerçeklik sorunu insanla birlikte varolan bir olgudur. Dış dünya-insan ilişkilerinde , ilk bakışta temel gerçeklik doğanın kendisi olarak görülür, çünkü insanın çevresinde ilk gördüğü şey dış dünyadır, doğadır.

İmgesel Modellendirme Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: M. Kagan • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:20:41 • Görüntüleme: 2.631
Genel olarak şunu biliyoruz, gerçekliğin yansıtılışı, gerçekliğin sanatsal bir imgede dönüşüme uğrayışı’yla ortaya çıkmaktadır. Sanatsal imge, gerçek bir nesnenin basit bir kopyası değildir hiç bir zaman; olamaz da...

İnsani Sanat ve İnsanlıkdışı Doğa Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Herbert Read • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:50:02 • Görüntüleme: 4.277
Antik çağlardan günümüze değin, sanatla ilgili tartışmaların çoğu, sanatçı kimliğindeki insanla, sanatçının elindeki malzeme niteliği taşıyan doğa arasındaki ilişki üzerine olmuştur. Sanat dediğimiz eylem, bir şeyi resmetmemize, ya da temsil etmemize yarayan teknik bir süreçtir – peki ama bu şey nedir?

İnsanlık Hiç Bu Kadar Namussuzlaşmamıştı! Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 02.10.2007 22:34:14 • Görüntüleme: 1.410
Yine de biz şimdilik gelecek üzerine yorum yapmak yerine bu savaşa farklı bir yönden bakalım. Çünkü savaşlar bize insanoğlunun sadece ne kadar vahşi olabileceğini değil ama aynı zaman da bu canlının (evet,insanın) ne kadar şerefsizleşebileceğini de gösterir.

İnsanoğlu’nun İnanılmaz Yönleri Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 14.10.2006 17:27:28 • Görüntüleme: 1.780
…ve Fransa hükümeti, sözde-Ermeni soykırımını inkârı suç sayan yasa tasarısını onayladı. Asırlarca, önce Osmanlı İmparatorluğu’nun sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin maddî ve manevî desteğiyle hayatta kalan Ermeniler’ in, buna rağmen Osmanlı ve T.C. tarafından soykırımdan geçirildiği iddia ediliyor ve artık Fransa’da bunun aksini düşünmek, his etmek bile suç.

İnsanoğlu-2 Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 23.05.2006 00:09:58 • Görüntüleme: 3.076
-İyi ama ben,neyim?

-Delisin,oğlum.Deliiii!

İslam Sanat Felsefesinde Renk Teorisi Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mutluhan Taş • Eklenme Tarihi: 02.03.2014 14:07:56 • Görüntüleme: 1.579
Sanat felsefesi, sanatın, sanatsal yaratmaların ve beğenilerin özü ve anlamını konu olarak ele alan bir felsefe dalıdır. Medeniyetler arasındaki farklılıklar, onların sanata bakışını ve sanat eserine karşı aldıkları estetik tavrını da farklılaştırabilir...

İslam ve Batı Felsefesinin Sanata Etkisinin Teorik Çerçevesine İlişkin Bir Tartışma Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Muhammed Bozdağ • Eklenme Tarihi: 09.11.2007 18:10:50 • Görüntüleme: 1.983
Bilindiği gibi dış aleme yansıyan her eylem temelinde düşünsel bir kök ve birikim taşır. Düşüncelerin birikerek eyleme dönüştüğü tezinin İslamî literatürde destekçileri ve savunucuları olduğu gibi, Batı medeniyetinin yetiştirdiği düşünürlerde de yansımaları görülür

İzlenimcilerin Duyumlara Dayalı Renk ve Işık Serüveni Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Leyla Varlık Şentürk • Eklenme Tarihi: 12.09.2015 20:05:46 • Görüntüleme: 4.533
Aydınlanma çağı ve sanayi devriminin getirdiği bilimsel ve teknik gelişmelerin paralelinde sosyolojik ve felsefi atılımlar, 19. yüzyılda sanatçıları yeni sanatsal ifade arayışları içinde izlenimciliğe kadar götürmüştür. Fizik alanındaki yeni buluşlar ise, ışık ve rengin aslında bilinenin çok ötesinde farklı bir tanımlaması olduğunu göstermiştir.

Ana sayfa | Makaleler

Aç

Haftanın Yazısı: CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat

EN İYİ MAKALELERrss

Makaleler bölümündeki en iyi 5 içerik.
Eser Analiz Yöntemleri
Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ...
Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edileme...
Sokrates ve Felsefesi
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon’un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları...
Altın Oran
“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastla...
Barok Dönem Cenovalı Ressamlar
İtalya’nın kuzey batısında, liman kenti olan Cenova (İ.Ö.218) Romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. Cenova aynı zamanda İtalya’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı durumundadı...

SON 5 MAKALE  rss

CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat
Soyut dışavurumcular, 1940’ların sonlarında ortaya çıktılar ve New York’u sanat dünyasının merkezi olarak kabul ettirdiler. Ancak kimileri onların, Soğuk Savaş Dönemi’nde Amerikan casuslarının piyonları olduklarını ...
Renk Teorisine Tarihsel Bir Bakış
Tarih boyunca uygarlıklar, renk teorilerini etraflarındaki dünyayı tanımlamak ve renkleri nasıl gördüğümüzü anlamak için geliştirmişlerdir. Ancak, ilk kez Aristoteles’in fikirleri renk teorisyenleri arasında daha ço...
Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa e...
Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” dü...

Navigasyon

Galeri
Üye/Ziyater
  • . Aktif üye sayısı (0)
  • . Aktif ziyaretçiler (25)
  • . Kayıtlı üye sayısı (1128)
  • . Yeni Üyelik
Açılış sayfası yap Sayfa basina git