Makaleler Makale ve Araştırmalar Sanat Felsefesi ve Yazıları Sanat Felsefesi İçin Seçilmiş Kaynakça
Makale Başlığı: Sanat Felsefesi İçin Seçilmiş Kaynakça

Sanat Felsefesi İçin Seçilmiş Kaynakça

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 08.06.2009 • Görüntüleme: 9.143

Özet:
Sanat Felsefesi Konusunda çalışma yapacaklar için yardımcı olacağını düşündüğüm bazı kaynakların listesin içermektedir.

Kelimeler:
sanat, Sanat Felsefesi İçin Seçilmiş Kaynakça, felsefe, kaynak, sanat felsefesi, sanat tarihi, sanatta estetik, estetik, sanatta kavram, varoluş

Adnan Turani, Çağdaş Sanat Felsefesi, Ocak 1974
Afşar Timuçin, “Sağlıksız Kentleşme Olgusunun Sanata Etkileri” İstanbul 1979 s.58 (Afşar Timuçin'in 28/11/1979. günü İstanbul'da FilarmoniDerneği'nde yaptığı konuşma metni), http://www.felsefelik.com/felsefedergisi/1980-10/053-061.pdf
Ahmet Oktay, Sanat ve Siyaset, İstanbul
Alaın, (Çev: Dr. Ayda Yörüken). Mutlu Olma Sanatı Ankara 1990
Aritotales, (Çev.İsmail Tunalı). Poetika, İstanbul, 1995
Arnold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul 1995
Aziz Çalışlar, Felsefe Sözlüğü, İstanbul 1991
Beatrice Lenoir, Sanat Yapıtı, İstanbul-2003
Bedrettin Cömert, Croce’nin Estetiği, Ankar, 2007
Bedrettin Cömert, Estetik, Ankara, 2008-12-04
Berrak Büyükarda, “Değişen ve Gelişen Çevrede İnsan Faktörü”, Sanat Yazıları VII, Anakara 1998, S.31-33,
Bertrand Russel, Batı Felesefesi Tarihi, İstanbul 2000,
Çerkez Karadağ, “Sanat Fotoğrafında Üslublar” Afsad 3. Fotoğraf Sempozyum Bildirileri Ankara 989 S. 167, S.172
Descartes, Felsefenin İlkeleri, İstanbul 1998
Dilek Pektaş, Çağdaş Grafik Tasarım Gelişimi, İstanbul 1992,
Doğan Kurban, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, İstanbul 1993
Donald Kuspit (Çev. Yasemin Tezgiden), Sanatın Sonu, İstanbul, 2005
Emin Özdemir, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, İstanbul 2000
Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, İst.2001
Eric From (Çev. Ergin Ayrıkçı), Sevme Sanatı ,Ankara 1999
Ernst Fischer, Sanatın Gerekliliği, İstanbul 1992
G.W.F Hegel, Estetik, İstanbul 1994
Genevıeve Rodis-Lewis, (Çev. Haldun Karyol), Descartes ve Rasyonalizm, İstanbul, 1993
Georgi Plehanov, Sanat ve Toplumsal Hayat, İstanbul 1987, s.102
Georgi Plehanov -Jean Freville, Sosyalist Gözle Sanat ve Toplum, İstanbul 1974
Gündüz Vassaf, Cehenneme Övgü, İstanbul 1993
Gürsen Topses, Felsefeye Giriş, Ankara 1999
Herbert Marcuse, Eros ve Uygarlık, İstanbul 1966
Herbert Read, Sanat ve Toplum, İstanbul 1967
Hüseyin Yurtsever, Uygulamalı Estetik, Ankara 1988
İhsan Turgut, Sanat Felsefesi, İzmir 1993
İnci San, Sanat Eğitimi Kuramları, Ankara, 2006
İnci San, Sanat ve Eğitim, Ankara, 2003
İsmail Tunalı, Estetik, İstanbul, 1999
İsmail Tunalı, Grek Estetik’i, İstanbul 1996
İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi İstanbul 1984
İsmail Tunalı, Felsefenin ışığında Modern Resim, İstanbul 1989,
J.N Erzen , “Soyut Sanat” , Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C3 İstanbul 1997., s.1685,
Jean-Paul Weber, Sanat Psikolojisi, Ankara 1993,
Jean-Paul Sartre, Varoluşçuluk, İstanbul 2001
K.Marx-F.Engels, Yazın ve Sanat Üzerine, Ankara 1997
Ken Baynes (çev.Y.Atılgan), Toplumda Sanat , İstanbul 2002,
Lale.Kula Özerdan, “Soyut Sanatın Habercileri” www.itudergi .itu.edu.tr /tammetin/itu b 2006
M.Merlau-Ponty, Algının Fenemolojisine Önsöz, İstanbul 1994
M.Kagan, Estetik ve Sanat Dersleri, Ankara 1993
Mehmet H. Doğan, Estetik, İzmir, 2001
Malcolm Bornard (Çev. Güliz Korkmaz), Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Ankara, 2002
Metin Sözen - Uğur Tanyeli, Sanat Sözlüğü, İstanbul, 1992
Moritz Geiger, Estetik Anlayış, İstanbul 1985
Nazan – Mazhar İpsiroğlu, Sanatta Devrim, İstanbul 1993,
Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları,
İstanbul 1995
Nicos Hadjınıcolaou, Sanat Tarihi ve Sınıf
Mücadelesi, İstanbul 1987
Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı, Ankara
Nihat Boydaş, Sanat Eleştirisine Giriş, Ankara, 2007
Nilgün Kırcıoğlu, ”Sanat Üzerine”, Sanat Tartışmaları, s.1-11, S.B.F., Ankara,1981
Ömer Naci Soykan, Türkiye’den Felsefe
Manzaraları, İstanbul 1993
Özand Gönülal, “Sanat Sınıflaması ve Toplumsal Çevre Üzerindeki Etkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Ekim 2004 C.3 (54-62)
Özand Gönülal, “Sanat Sınıflaması Konusunda Eleştirel Bir Yaklaşım”, Sanat Yazıları, X, s.102-112, Ankara 2003
Özand Gönülal, “Medyada Yozlaşan Sanat
Kavramı ve Toplum Üzerindeki Etkisi” 10.Ulusal
Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara 2007
Özand Gönülal, “Sanat Kavramı ile İç Göç İlişkisi
Üzerine Düşünceler”, http://www.sanatteorisi.com/
Makaleler.asp?say =Oku&id=341
Özand Gönülal, “Soyut Resimden Soyut
Fotoğrafa”, Akdeniz-Sanat Dergisi, Sayı 1,s.61-66,
Antalya, 2008
Pierre Bourdiev (Çev. Necmettin K. Sevil), Sanatın Kuralları, İstanbul, 2006
Raymond Williams (Çev. Suavi Aydın), Kültür, Ankara,1993.
Rıza Tevfik, Felsefe Dersleri, Ankara 2003
Rıza Arat , “Fotoğraftaki Yaklaşımlar Üzerine Bir Deneme” Afsad 3.Fotoğraf Sempozyumu Ankara 1989 s.161-166ş
Rollo May, Yaratma Cesareti, İstanbul, 1992
Selçuk Mülayim, Değişimin Tanıkları, İstanbul
1999
Serpil Yıldız , “Öznel Bir Dışavurum – Soyut Fotoğraf” www.hagayret.net.
Sezer Tansuğ, Sanatın Görsel Dili, İstanbul 1992
Sıtkı M.Erinç, Kültür Sanat, İstanbul 1995
Şahin Yenişehirlioğlu, İmgelerin Sisi, Ankara 1985
Şahin Yenişehirlioğlu, Felsefe ve Sanat, Ankara ,
1982
Tahsin Yücel, Yapısalcılık, İstanbul
Takıyyeddin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, Şubat
2000
Taylan Altuğ, Kant Estetiği, İstanbul, 2007
Vasıf Kortun -Erden Kosova, “Göç” http:// ofsaytamagol. blogspot.com/2007/06/ migration.html,
Wilhelm Worringer (Çev.İsmail Tunalı), Soyutlama ve Özdeşleyim, İstanbul, 1985.
Dr.Zuhal Özel , “Fotoğraf akımları içinde gerçekliğin sunumu” www.golge-fenzin