Makaleler Tüm Makaleler
Tüm Makaleler
Türk Seramik Sanatında İnsan Figürü Kullanımının Gelişim Süreci

Anadolu’da binlerce yıla yayılan bir geleneğe sahip olan figüratif anlatım, gerek pişmiş toprak kaplar üzerindeki iki boyutlu bezemeler, gerekse insan ve hayvan merkezli üç boyutlu heykelcikler şeklinde ele alınan figürlerle, zaman içinde büyük bir olgunluğa ulaşmıştır...

Yazar: Arş. Gör. Deniz Onur Erman • Eklenme Tarihi: 06.04.2014 14:20:43 • Görüntüleme: 7.869

Türk Sinemasında Sansür

Toplumsal birikimlerin bir ürünü olan sinema tarihte varolduğu günden bu yana içinde bulunduğu içinde bulunduğu toplumları etkilemiş ve onlardan etkilenmiştir. Gelişim süreci içinde büyük mesafeler kat eden bu sanat bir toplumun her gruptan insanına hitap edebildiği ölçüde başarılı görülmüştür.

Yazar: Sibel Tezcan • Eklenme Tarihi: 20.03.2005 16:27:57 • Görüntüleme: 5.511

Türk Sinemasında Zina

Evlilik kurumu’yla ilgili aldatma konusunu içeren ilk filmimiz, Osmanlı imparatorluğu döneminde seyirci karşısına çıktı. Yıl 1918’di.Filmin adı “Pençe”, yöneytmeni de Sedat Simavi. Son osmanlı padişahı Vahdettin’in tahta çıktığı günlerde gösterime giren “Pençe”, Muhsin Ertuğrul’ul da sert eleştirilerine maruz kaldı. ‘Her Türk’ü utandıran’ bir film olarak anıldı.

Yazar: Agah Özgüç • Eklenme Tarihi: 27.02.2014 18:28:10 • Görüntüleme: 3.682

Türk Sinemasının ‘Tarihi’ Karakterleri

Yeşilçam’da 1918’den bu yana devam eden tarihi filmlerde kimler hangi karakterleri oynadı? Basının ve halkın bu filmlere tepkisi ne oldu.

Yazar: Agah Özgüç • Eklenme Tarihi: 05.02.2014 17:19:22 • Görüntüleme: 3.033

Türk Şiirinde Gençler

Genç şairlerin falına bakmaya, Nurullah Ataç meraklıydı. 40`lı yılların sonlarına doğru, `üzerine oynadığı` iki genç şairden biri bendim, öteki Turgut (Uyar).

Yazar: Attila İlhan • Eklenme Tarihi: 05.03.2005 23:46:52 • Görüntüleme: 3.987

Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönem Kültür Ve Sanat Anlayışı

Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı`nı iz­le­yen yıl­lar­dan iti­ba­ren Atatürk`ün çabalarıyla gerçekleştirilen ge­niş kap­sam­lı re­form­lar "Ata­türk Dev­ri­mleri" di­ye ad­lan­dı­rı­lır. Her alan­da ya­pı­lan bu dev­rim­ler bir bü­tün­dür. Bu bü­tün­lük Ata­türk`ün dün­ya gö­rü­şü­ne, bi­lim, uy­gar­lık, kül­tür ve sa­nat an­la­yı­şı­na da­ya­nır.

Yazar: Gülcan Başar Akkaya • Eklenme Tarihi: 08.11.2005 17:09:19 • Görüntüleme: 6.556